Provozní a právní informace

© ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.

Obchodní podmínky

Veškeré obrazové materiály jakož i texty, grafika a další části webové prezentace podléhají autorským právům a jejich reprodukce není dovolena bez výslovného souhlasu provozovatele.

Provozovatelem internetové prezentace na adrese www.plastickachirurgie-brno.cz je společnost ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.
IČ 05310857, sídlo Vohnoutova 19, 625 00 Brno.

Vlastníkem internetové domény www.plastickachirurgie-brno.cz a www.estela.cz, textů, obrazového materiálu, licencí k obrazovému materiálu a veškerého obsahu na těchto doménách obsažených, je společnost ESTELA MEDICAL MARKETING s.r.o., která výše uvedené pronajímá na základě Smlouvy o pronájmu společnosti ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a institut ADR

V případě spotřebitelského sporu s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce.

Kontakt:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
https://adr.coi.cz/cs

1. 9. 2017 ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.